Sunday, January 15, 2012

2 lebih baik...


"Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu sekalian berfikir"
(Adz-Azaariyaat:49)--->

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...